Home

Isolering för en bättre morgondag

URSA erbjuder ett sortiment av högkvalitativa produkter för både termisk och akustisk isolering.

I Sverige säljer URSA skivor, rullar och lösull av glasull.

 

URSA glasull är en mineralull med mycket bra termiska och akustiska isolerings egenskaper.

Isoleringen är CE godkänd har den högsta brandklassen A1 och är godkänd av Byggvarubedömningen.

 

 

 

 

Glasullens unika egenskaper

 

URSA glasull tillverkas av naturprodukter. Glasråvara, sand och soda smälts ner till en glödande massa, för att sedan spinnas

till tunna trådar. Dessa härdas sedan i stora ugnar och glasullen får sin karaktäristiska gula färg. Glas är den eviga

råvaran som kan smältas ner och återanvändas gång efter gång.

Ett isolermaterials främsta egenskap är dess värmekonduktivitet, lambdavärde. Värmekonduktiviteten beskriver förmågan att

leda värme, som naturligtvis ska vara så låg som möjligt för ett isolermaterial. Glasull har mycket lågt lambdavärde, vilket beror

på att luften i isoleringen hålls stilla och på så vis minskar strålningen.Glasullen klassas som obrännbart material.

 

 

 

 

Skonar miljön

 

Den renaste energin är den som aldrig behöver användas. Därför är isolering en av samhällets viktigaste miljöprodukter.

Isoleringen spar energi, skonar miljön från utsläpp av förbränningsgaser och ger ett behagligt inomhusklimat.

Glasullen kan komprimeras till en tredjedel av sin volym och förpackas i återvinningsbar plast.

 

+46 708 39 49 04 info@ursasverige.se www.ursasverige.se

 

Copyright © All Rights Reserved URSA Sverige 2014